Por Genís Roca Verard

La crisi digital Por Genís Roca Verard


Jo ara em dedico a intentar anticipar com la tecnologia modi carà els negocis i la societat —per tant, l’activitat humana—, i sense el criteri i perspectiva dels historiadors no podria treballar. Intento entendre què passarà, i només ho puc fer amb una certa perspectiva i amb un cert criteri basat en el que ja ha passat. Per a mi, la Història ha estat sempre una mirada al futur, una manera de llegir el que està passant al nostre voltant i de tractar d’anticipar cap on estem anant, sobretot si el que volem entendre és estructural i no pas conjuntural. És gràcies a la Història que podem entendre la rellevància d’una causa, la signi cança d’un gest o el poder transformador d’una tecnologia, ja que ens permet reconèixer els patrons que han marcat els fets més transcendentals del nostre passat, fa possible identi car quines han estat les variables més signi catives i, nalment, el perquè.

Descargar libro

Información

ISBN de

Cubiertas

Autor

Genís Roca Verard de

Papel de

Editor La crisi digital

Documenta Universitaria

Dimensiones

Idioma

La crisi digital

Cubrir

Versión Kindle

Serie

Siglos

Grado

Peso de

471 KB