(1) (Historical monetary and financial statistics for Sweden) Los mejores libros gratis

Por Jan Bohlin

(1) (Historical monetary and financial statistics for Sweden)


Boken publicerar ny statistik över det svenska monetära systemets framväxt från medeltiden till idag, med fokus på växelkurser, konsumentpriser och löner. Forskare från Göteborg, Lund och Stockholm diskuterar resultaten i tio kapitel. I boken presenteras ett konsumentprisindex för Sveriges som går tillbaka till 1290. Indexet visar att den genomsnittliga inflationen under perioden 1290-2008 var 2,5 procent per år, vilket ligger förvånansvärt nära Riksbankens nuvarande inflationsmål på två procent. Det århundrade som upplevde högst inflationstakt var 1500-talet, följt av 1900-talet. Reallönen för arbetare var högre i slutet av medeltiden än mitten av 1800-talet. Sedan dess har dock reallönerna stigit mer eller mindre kontinuerligt. Den kraftigaste ökningen ägde rum efter det första världskriget, som en följd av arbetstidsförkortningen. Det sista kapitlet presenterar industrilöner för män och kvinnor. Sedan 1800-talet har lönegapet mellan könen minskat, men från slutet av 1970-talet har skillnaden varit stabil. Boken är en del av ett mer omfattande projekt, som tidigare resulterat i en databas över historisk monetär statistik som finns på Riksbankens hemsida. En andra del beräknas komma ut inom två år. Den kommer att behandla statsskuld, penningmängd, aktieavkastning och ränteutveckling under motsvarande tidsperiod. I framtiden kommer även historiska serier över Riksbankens räkenskaper, fastighetspriser och banksektorn att publiceras.

Información

ISBN de

978-9170921247

Cubiertas

(Inglés)

Autor

Jan Bohlin de

Papel de

Editor (1) (Historical monetary and financial statistics for Sweden)

Ekerlids

Fecha de publicación

20 de abril de 2010

Dimensiones

Idioma

Inglés (1) (Historical monetary and financial statistics for Sweden)

Cubrir

Serie

Historical monetary and financial statistics for Sweden

Siglos

Grado

Peso de