CONTOS DO VAL DE CRISTAL: RELATOS EN GALEGO (Galician Edition) Los mejores libros gratis

Por R.S. LAGO

CONTOS DO VAL DE CRISTAL: RELATOS EN GALEGO (Galician Edition)


Contos diversos en galego...colección de todos os meus relatos en galego...para min: Val de Cristal ( Valle do Salnés alto) que cerra as coñecidas Rías Baixas polo sol nacente, resúltame un territorio familiar e próximo no que sucede a miña vida e polo tanto tamén as miñas historias...

Información

ISBN de

Cubiertas

Autor

R.S. LAGO de

Papel de

Editor CONTOS DO VAL DE CRISTAL: RELATOS EN GALEGO (Galician Edition)

 Amazon Media EU S.à r.l.

Fecha de publicación

Dimensiones

462

Idioma

CONTOS DO VAL DE CRISTAL: RELATOS EN GALEGO (Galician Edition)

Cubrir

Versión Kindle

Serie

Siglos

Grado

Peso de

1390.0 KB