Fillo de Gea: Antoloxía viva 1.0 (Galician Edition) Los mejores libros gratis

Por R.S. LAGO

Fillo de Gea: Antoloxía viva 1.0 (Galician Edition)


Chámolle Antoloxía Viva 1. 0. porque é a primeira escolla ou escolma deste tipo que realizo dos meus poemas e porque no futuro supoño que terá novas aportacións. Escribo Poemas dende a miña primeira adolescencia, fágoo por ansia de coñecemento e para tratar de asimilar a información que o tempo ao ir vivindo , e a nosa persoal curiosidade nós van metendo nos sentidos. Esta intención e maneira de pensar son a leitmotiv da miña vida, e seguirano sendo mentres siga alentando o meu inquedo espírito. O que non agardaba é toparme vivindo no medio dunha sociedade con pretensións democráticas tan vertixinosa,desigual, falsa e fría coma a que me toca vivir. Penso que contra estas eivas contemporáneas e outras que hai, non teño eu, nin hai nos meus Poemas solucións de merecer. Superados os pensamentos optimistas iniciais, agora o que me fai permanecer fiel aos meus principios é a seguridade de que si expresándome non vou conseguir cambiar nada do malo desta sociedade, calando vou conseguir aínda menos. En consecuencia co manifestado, aquí entrego o mellor do meu esforzo. Bastaríame con cambiarlle algunhas cousas no seu interior a un só lector para terme por pago e darme por satisfeito, aínda que claro loxicamente cando me poño inicial e soñador non desdeño outros recoñecementos máis masivos. O que si teño clarísimo e que se volvera a nacer, volvería a querer ser escritor, poeta, non advirto no seo da sociedade actual outro rol para os meus ósos e as miñas comprensións, sensibilidades e tolemias. Lee pois amigo/a na súa precisa magnitude este monte de auténticas pulsións creativas e non te apartes da xenerosidade espiritual que se precisa para completar a través do talento lector calquera obra literaria. Un caloroso abrazo.

Información

ISBN de

Cubiertas

Autor

R.S. LAGO de

Papel de

Editor Fillo de Gea: Antoloxía viva 1.0 (Galician Edition)

 Amazon Media EU S.à r.l.

Fecha de publicación

Dimensiones

Idioma

Fillo de Gea: Antoloxía viva 1.0 (Galician Edition)

Cubrir

Versión Kindle

Serie

Siglos

Grado

Peso de

854.0 KB