Historias de H. (Galician Edition) Los mejores libros gratis

Por R.S. LAGO

Historias de H. (Galician Edition)


Un camareiro é desconectado das máquinas que o mantiñan vivo, nese momento nota que sigue vivo e que pode viaxar para atrás e para diante no tempo, pero nunca pode estar no presente. Vive con cinco minutos de desfase. Está é a escusa para presentar a un individuo case inexistente: H, algo semellante ao que lle pasa á letra que o nomea. Personaxe diverso, a pesar de todo, que se transforma e muta de maneira constante, para ir protagonizando as páxinas desta historia.

Información

ISBN de

Cubiertas

Autor

R.S. LAGO de

Papel de

Editor Historias de H. (Galician Edition)

 Amazon Media EU S.à r.l.

Fecha de publicación

Dimensiones

Idioma

Historias de H. (Galician Edition)

Cubrir

Versión Kindle

Serie

Siglos

Grado

Peso de

673.0 KB