La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya. La transformación de los edificios industriales textiles en Cataluña Los mejores libros gratis

Por César Díaz Gómez

La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya. La transformación de los edificios industriales textiles en Cataluña


Aquesta publicació recull un conjunt d´intervencions en edificis industrials històrics, construïts a Catalunya durant el període entre final del segle XVIII i mitjan segle XX, destinats inicialment a la producció tèxtil. Aquesta elecció de l´objecte de treball no és casual, sinó que respon al període en què tingué lloc una excepcional expansió d´aquest tipus d´activitat a Catalunya i que, de fet, va assentar les bases del futur industrial del país. Una situació que explica moltes de les característiques i similituds dels edificis considerats. Un mateix ús i uns mitjans similars de construcció són els fets que van generar una tipologia d’edificis fàcilment distingibles i amb uns trets comuns que, avui dia, els fan especialment atractius i arquitectònicament valorats. La seva potent imatge i volumetria, la composició rítmica de les seves façanes, la magnitud i la nitidesa dels seus espais interiors, i la singularitat de les tècniques constructives aplicades justifiquen ara la consideració de valor patrimonial que a molts d’ells se’ls assigna. Ha estat remarcable la seva capacitat per adaptar-se a d’altres usos, en molts casos com a equipaments públics, superant la seva condició d’objectes funcionalment obsolets.

Información

ISBN de

978-8498806571

Cubiertas

(Catalán)

Autor

César Díaz Gómez de

Papel de

133 páginas

Editor La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya. La transformación de los edificios industriales textiles en Cataluña

Universitat Politecnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politecnica

Fecha de publicación

30 de junio de 2017

Dimensiones

Idioma

Catalán, Español La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya. La transformación de los edificios industriales textiles en Cataluña

Cubrir

Serie

Pdte. Coleccion

Siglos

Grado

Peso de