Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik Los mejores libros gratis

Por Christina Garsten

Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik


Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna, och deras inflytande har också vuxit sig allt större. Titeln Makt utan mandat syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp om denna nya sociala och politiska kategori. Boken bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer. Christina Garsten är professor i socialantropologi, Bo Rothstein professor i statsvetenskap och Stefan Svallfors professor i sociologi.

Información

ISBN de

978-9175042824

Cubiertas

(Sueco)

Autor

Christina Garsten de

Papel de

Editor Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

Dialogos Förlag; Edición: 1

Fecha de publicación

27 de marzo de 2015

Dimensiones

Idioma

Sueco Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de