Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt Los mejores libros gratis

Por Anders Marttala

Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt


Kunskap om projektmetodik och projektledning blir alltmer efterfrågad i arbetslivet. Det beror bl. a. på att nya organisationsformer kräver ett mer projektorienterat arbetssätt och att projektet som arbetsform är ett bra sätt för problemlösning. Projektboken – metod och styrning för lyckade projekt är en utmärkt hjälp för företag och organisationer som bedriver projektarbete i någon form. Metoden kombinerar problemlösning med en väl testad projektmetodik som ger struktur åt projektförloppets olika faser. Med hjälp av de fem faserna kan man metodiskt och systematiskt driva ett projekt från början till slut. En fördel med metoden är att beslut om det fortsatta projektarbetet kan fattas successivt under arbetets gång. Men det krävs mer än en bra metod för att lyckas med projekt. Projekt ”befolkas av människor” och därför finns ett avsnitt om faktorer som påverkar grupprocessen, t. ex. gruppsammansättning, ledarskap och konflikthantering. Ett antal ”verktyg” ger konkreta råd och tips som man har nytta av genom hela projektförloppet. Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av projektarbete, från projektledare och projektmedlemmar till ledningsgrupp, deltagare i styrgrupper och beställare av projekt.

Información

ISBN de

978-9144074245

Cubiertas

(Sueco)

Autor

Anders Marttala de

Papel de

Editor Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt

Studentlitteratur; Edición: 3

Fecha de publicación

10 de marzo de 2011

Dimensiones

Idioma

Sueco Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de