Sorti eller protest : en fråga om lojaliteter Los mejores libros gratis

Por Albert O. Hirschman

Sorti eller protest : en fråga om lojaliteter


Albert O. Hirschman visar i sitt klassiska arbete, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (1970), hur fruktbart det är att kontrastera sortin, protesten och lojaliteten som olika sätt att handla inom den ekonomiska, politiska och civila sfären. I företag, politiska partier, organisationer eller nationer, i bagatellartade situationer eller livsavgörande ögonblick ställs individen ibland inför valet att lojalt acceptera, att säga ifrån och försöka påverka eller att ta konsekvenserna av en oacceptabel och ohållbar situation och dra sig ur spelet. Hirschmans eleganta teori och uppslagsrika begrepp erbjuder skarpa vetenskapliga verktyg för analyser av många av samtidens frågor. Hans begrepp är lika användbara på historiens stora skeenden, dess vändpunkter - Berlinmurens och Östtysklands fall - som för en analys av den skröplige åldringens utsatthet i ett hårdhänt rationaliserat vårdmaskineri. Det är inte märkligt att denna bok blivit en klassiker. Lena Agevall och Gunnar Olofsson beskriver kort Hirschmans liv och verk och diskuterar i ett förord författarens egen vidareutveckling av bokens begrepp och tematik.

Información

ISBN de

978-9179242138

Cubiertas

(Sueco)

Autor

Albert O. Hirschman de

Papel de

Editor Sorti eller protest : en fråga om lojaliteter

Arkiv förlag/A-Z förlag; Edición: 1

Fecha de publicación

7 de enero de 2009

Dimensiones

Idioma

Sueco Sorti eller protest : en fråga om lojaliteter

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de