Yoga Nidra (Catalan Edition) Los mejores libros gratis

Por Antoni Grau Martin

Yoga Nidra (Catalan Edition)


El Yoga Nidrâ és una Tècnica de Meditació i a diferència de les altres té la facilitat de realitzar-se estirada en la Posició de Savâsana, que curiosament significa "Morir-se a l' Exterior", una mort exterior necessària per desplegar el potencial interior de Vida, Amor i Saviesa, que es veu bloquejat sovint per patrons de comportament limitants, que gràcies al Yoga Nidrâ desapareixen i fan que quan tornem a l' exterior i relacionar-nos amb els demés (primera etapa del Yoga: Yama), ho fem des l' equilibri interior i la plenitud. Tens a les mans el primer llibre en CATALÀ dedicat al Yoga Nidrâ, amb la base del Yoga Integral, que el fan GRAN i únic en el seu génere. Conté tota la part teòrica i sàvia, que dona accés a la part pràctica, esquematitzada de forma acurada i precisa, amb un munt d' exercicis de cadascuna de les parts. A més el llibre culmina amb tres Sessions de Yoga Integral, que contenen a més de la preparació, tres exemples de Yoga Nidrâ de 30, 45 i 60 minuts. El Yoga Nidrâ a més de ser una eina senzilla, és una eina que dona accés a les profunditats del Ser, perquè s' expressi plenament, també és una pràctica amb beneficis terapèutics sorprenents, que faciliten aquest camí interior. Hari Om Tat Sat ! Namasté !.

Información

ISBN de

Cubiertas

Autor

Antoni Grau Martin de

Papel de

Editor Yoga Nidra (Catalan Edition)

 Amazon Media EU S.à r.l.

Fecha de publicación

Dimensiones

Idioma

Yoga Nidra (Catalan Edition)

Cubrir

Versión Kindle

Serie

Siglos

Grado

Peso de

2400.0 KB