Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt LIT Por Anders Marttala

Por Anders Marttala

Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt Por Anders Marttala


Kunskap om projektmetodik och projektledning blir alltmer efterfrågad i arbetslivet. Det beror bl. a. på att nya organisationsformer kräver ett mer projektorienterat arbetssätt och att projektet som arbetsform är ett bra sätt för problemlösning. Projektboken – metod och styrning för lyckade projekt är en utmärkt hjälp för företag och organisationer som bedriver projektarbete i någon form. Metoden kombinerar problemlösning med en väl testad projektmetodik som ger struktur åt projektförloppets olika faser. Med hjälp av de fem faserna kan man metodiskt och systematiskt driva ett projekt från början till slut. En fördel med metoden är att beslut om det fortsatta projektarbetet kan fattas successivt under arbetets gång. Men det krävs mer än en bra metod för att lyckas med projekt. Projekt ”befolkas av människor” och därför finns ett avsnitt om faktorer som påverkar grupprocessen, t. ex. gruppsammansättning, ledarskap och konflikthantering. Ett antal ”verktyg” ger konkreta råd och tips som man har nytta av genom hela projektförloppet. Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av projektarbete, från projektledare och projektmedlemmar till ledningsgrupp, deltagare i styrgrupper och beställare av projekt. LIT (abreviatura del Inglés «Literatura» Literatura.) - Una versión electrónica del libro de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt u otra publicación de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt, Contiene un sistema de gestión de derechos digitales (DRM) de almacenamiento de datos, que protege los derechos de autor mediante el uso de restricciones presentar diferentes sistemas, los cuales usted puede leer un libro o jugar formato de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt lit. Utilizar «Microsoft Claro Tipo» de tecnología con el fin de mejorar la legibilidad del texto de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt, archivos LIT. «Formato de ayuda HTML comprimido Microsoft» el formato LIT en sí se basa en la tecnología. Este formato se utiliza en un PDA o convertido a formatos más convenientes. Creación de libros electrónicos con extensión Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt LIT, utilizar un plug-in para Microsoft Word que se denomina «Leer en Microsoft Reader», o se convierte en formato LIT. Este formato es utilizado por el software Microsoft Reader y dispositivos basados ​​en el sistema operativo Windows Mobile. Reader software Microsoft - libre para Windows y para la Falla electrónica (por ejemplo, para el e-libro de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt, Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt 2, Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt 3). Vale la pena señalar que el formato LIT es utilizada por un número relativamente pequeño de otros desarrolladores, porque Este formato no es compatible con otros dispositivos. Microsoft Reader utiliza el método de suavización de texto ClearType que aumenta la reproducción de color para intensificar la presentación visual del texto Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt. Esto hace que sea posible simplificar la lectura de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt en dispositivos pequeños. Los usuarios pueden marcar su texto están interesados, tomar notas en las páginas, arrastre la página y buscar la información que necesitan. También existe la oportunidad de escuchar a los libros de texto de Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt en un PC con plug-ins para convertir texto. El dispositivo más común para la lectura de libros son Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt Kindle, iBook, Nook. Descargar Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt LIT se puede leer:

Descargar libro

Información

ISBN de

978-9144074245

Cubiertas

(Sueco)

Autor

Anders Marttala de

Papel de

Editor Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt

Studentlitteratur; Edición: 3

Dimensiones

Idioma

Sueco Projektboken : metod och styrning för lyckade projekt

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de