Din kompetenta familj Odf gratis

Por Olle Larkander

Din kompetenta familj Por Olle Larkander


En klokbok och en praktisk rådgivareAlla familjer är olika, och det finns inte någon färdig mall som talar om hur man gör för att bli den perfekta familjen. Däremot uppstår det motsättningar och konflikter som bottnar i samma grundvillkor. I dag är rollerna inte längre på förhand bestämda och det är därför upp till varje enskild familj att avgöra hur man önskar fungera som familj. En spännande, men inte alltid så enkel, utmaning. I Din kompetenta familj visar oss den välkände danska familjeterapeuten Jesper Juul vad vi bör vara uppmärksamma på för att kunna hantera konflikterna och för att få vardagen i familjen att fungera. Den handlar bland annat om att kunna förvandla den kärlek man känner för varandra och sina barn till ett kärleksfullt förhållningssätt, om att våga se svårigheter och ta svåra beslut. Ur innehållet- Samspelet i familjen- Hur man sätter gränser, och vilka- Finns det en trotsålder?- Aggression – en nödvändig del av familjelivet?- Ledarskapet i familjen- Den jämlika relationen- Gemsamt ansvar och eget ansvar- Ska barn ha särskilda ansvarsuppgifter?- Oro – kärlekens depressiva utryck- Matvanor i familjen- Konsten att ta emot rådgivningDin kompetenta familj är uppdelad i 21 korta kapitel, som man kan läsa fristående utifrån egna behov och önskningar. Med andra ord en riktig klokbok och en praktisk rådgivare att konsultera när det uppstår konflikter i familjen. Din kompetenta familj ODF significa OpenDocument Format. Es un formato de archivo basado en XML y es el formato predeterminado para OpenOffice, una suite de productividad de código abierto que se está convirtiendo en una alternativa popular a Microsoft Office. Una cosa que un usuario de libros electrónicos de Din kompetenta familj debe saber es que los formatos pueden estar desprotegidos o protegidos por un contenedor de administración de derechos digitales (DRM). El DRM, que se utiliza como una herramienta anti-piratería para proteger a los autores, puede impedirle abrir un archivo de libros electrónicos, incluso si el formato es compatible con su lector. Formato de OpenDocument, Din kompetenta familj.ODF es un formato de archivo abierto para almacenar y compartir documentos de oficina editables, incluyendo libros electrónicos (como Din kompetenta familj, Din kompetenta familj 2, Din kompetenta familj 3 PDF), hojas de cálculo, dibujos, bases de datos y presentaciones. El estándar fue desarrollado por la comunidad industrial OASIS y se basa en el formato XML. 1 de mayo de 2006 adoptado como una norma internacional ISO / IEC 26300, por lo que puede leer fácilmente el libro de Din kompetenta familj en formato ODF. En julio de 2015, la versión 1.2 de ODF fue estandarizada. El estándar fue desarrollado conjunta y públicamente por varias organizaciones, accesibles a todos y pueden ser utilizados sin restricciones. Din kompetenta familj.ODF es una alternativa a los formatos cerrados privados (incluidos los formatos Word (.doc), Excel (.xls) y PowerPoint (.ppt) utilizados en Microsoft Office 97-2003), así como el formato Open XML de Microsoft Office - .docx El archivo OpenDocument es el archivo Din kompetenta familj.ZIP, que incluye una jerarquía de archivos que contiene el archivo Harry Potte.XML del documento en sí, archivos de inclusiones, archivos auxiliares con metainformation, una imagen en miniatura de la página del documento y similares. En primer lugar, el formato está destinado a leer el libro de Din kompetenta familj electrónicamente en ODF. Para ver Din kompetenta familj.ODF, hay muchos programas. En este formato, Din kompetenta familj se distribuye como un documento. Puedes descargar Din kompetenta familj ODF siguiendo estos enlaces:

Descargar libro

Información

ISBN de

978-9172322097

Cubiertas

(Sueco)

Autor

Olle Larkander de

Papel de

208 páginas

Editor Din kompetenta familj

Månpocket

Dimensiones

Idioma

Sueco Din kompetenta familj

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de